Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» Вишнівецької ОТГ, а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

 

Терміни та визначення

 

Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету Вишнівецької ОТГ, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.

 

Громадський бюджет (бюджет участі)  – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців Вишнівецької ОТГ, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти бюджету участі спрямовуються на реалізацію проектів, які надійшли від мешканців Вишнівецької ОТГта здобули найбільшу підтримку серед жителів Вишнівецької ОТГ шляхом рейтингового голосування.

 

Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету Вишнівецької ОТГ.

 

Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України,, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет Вишнівецької ОТГ (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:

 

-          Місце проживання особи зареєстроване у смт. Вишнівець, села – Бодаки, Бутин, Старий Вишнівець, Федьківці, Мишківці, Поляни, Кинахівці та Загороддя, що підтверджується паспортом або.

 

-          Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у Вишнівецькій ОТГ, що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці.

 

-          Особа навчається у навчальних закладах Вишнівецької ОТГ, що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.

 

-          Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у  Вишнівецькій ОТГ, що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.

 

-          Місце народження особи зареєстроване у Вишнівецькій ОТГ, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

 

Голосування – процес визначення мешканцями міста смт. Вишнівець, села – Бодаки, Бутин, Старий Вишнівець, Федьківці, Мишківці, Поляни, Кинахівці та Загороддя (перелік населенних пунктів, що входять до складу ОТГ) проектів-переможців, серед допущених до голосування проектів.

 

Адміністрація сайту - виконавчий орган міської ради.

 

Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів до повного вичерпання обсягу коштів, передбаченого на громадський бюджет Вишнівецької ОТГ у бюджетній резолюції на відповідний рік. 

Головні розпорядники коштів – виконавчі органи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

 

Загальні умови

 

Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї  Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

 

Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 

Конкурс

 

Визначення переможців відбувається шляхом голосування.

 

Забезпечення організації розгляду проектів здійснює управління “Секретаріат ради“

 

Детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів здійснює профільний виконавчий орган або виконавчий комітет відповідної ради. 

 

Реєстрація

 

Автор проекту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської ради.

Автор підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у бланку – заявці чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Автор зобов'язується надати актуальну інформацію.

Зареєструвавшись на сайті для подання проекту, Автор приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету Вишнівецької ОТГ, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання  цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Вишнівецької ОТГ.

Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з встановленим додатком та долучити підписні листи згідно з встановленим додатком:

1. У разі подання малого проекту – необхідно подати перелік з 15 таких осіб з їх підписами.

Кожен автор проекту може подати один проект на один календарний рік.

Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.

Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування.

Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у випадку невідповідності наступним пунктам:

 

1.       Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Вишнівецької ОТГ, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури міста (наприклад: вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку тощо). У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади та не перебувати у користуванні (оренді) фізичної та/або юридичної особи, засновником якої не є.

 

2.       Проекти, які стосуються приміщень комунальних установ, не можуть передбачати проведення поточних чи капітальних ремонтних робіт, за винятком проектів, які включають у собі закупівлю обладнання. Такі проекти можуть передбачати проведення внутрішніх ремонтних робіт, якщо вартість цих робіт становить менше 50 % кошторису проекту.

3.       Розміщення, реконструкція чи ремонт дитячих та спортивних ігрових майданчиків на території Вишнівецької ОТГ у рамках проекту можливі лише за адресами, передбаченими схемою розміщення дитячих та спортивних ігрових майданчиків.

 

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Автора у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Автором. Наступні дії Автор може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

Подання проектів

 

Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки. 

Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку – заявці не порушує прав третіх осіб.

Тексти та інші матеріали, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.


Оцінка проектів

 

Адміністрація сайту та профільні виконавчі органи, які здійснюють модерацію та оцінку проектів, залишають за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку,  якщо:

 

Зібрано менше підписів за проект ніж це визначено Положенням про громадський бюджет Вишнівецької ОТГ.

Проект не відповідає пунктам 2.4 - 2.7 цього Положення про громадський бюджет _______, є неповний або заповнений з помилками.

Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.

Реалізація проекту порушує права третіх осіб.

 

Якщо згідно висновку профільного виконавчого органу вартість проекту зростає понад 60 тис. грн, то Координаційна рада такий проект додатково скеровує на профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Зауваження розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошується автор проекту та представник профільного виконавчого органу.

 

Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування в електронному вигляді.

Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

Голосування

Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Вишнівецької ОТГ здійснюється через е-сервіс “Громадський бюджет“ або інший спеціалізований сервіс.

Голосування триває протягом 14 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 05 по 18 грудня року, який передує реалізації проектів. Ідентифікація особи, яка голосує, здійснюється за допомогою системи BankID та ЕПЦ.

Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у пунктах голосування Вишнівецької ОТГ. Голосування відбувається в паперовому варіанті.

Кожен громадянин, якому виповнилось 16 років та який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 Положення про громадський бюджет Вишнівецької ОТГ, може віддати один голос за один проект у кожному році.

 

Реалізація проекту


Реалізація проектів покладається на розпорядників коштів визначених ухвалою Вишнівецької селищної ради, якою затверджено перелік проектів-переможців громадського бюджету Вишнівецької ОТГ на відповідний рік.

Постійна комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова, постійна комісія фінансів та планування бюджету на своєму спільному засіданні відповідно до результатів голосування затверджують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету Вишнівецької ОТГ. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.

Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів з врахуванням вимог п. 6.3 цього Положення про громадський бюджет Вишнівецької ОТГ, до повного вичерпання обсягу коштів, передбаченого на громадський бюджет Вишнівецької ОТГ у бюджетній резолюції на відповідний рік.  Обсяг коштів на фінансування проектів громадського бюджету збільшується на обсяг необхідний для фінансування у повному розмірі проектів, які згідно рейтингу отримали часткове фінансування.

Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проекти на всіх етапах конкурсу.

У разі виникнення у Автора претензій до інших Користувачів Сайту, Автор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо)

Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

 

Інші умови


Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації проектів Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієї Угоди.

Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.